Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Tuấn Anh

08
 • Ngày sinh:
 • Nơi sinh:
 • Câu lạc bộ:
 • Ngày gia nhập:
 • Khóa:
 • Vị trí:
 • Chiều cao:
 • 16/05/1995
 • Thái Bình
 • Hoàng Anh Gia Lai
 • 10/08/2007
 • 01
 • Tiền vệ
 • 176 cm
Share Now

Related Post

Leave us a reply